Chính sách bảo mật

1. Chính sách bảo mật

1.1. Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi luôn ý thức rằng : tài khoản cá nhân của Bạn hoàn toàn mang tính chất riêng tư và cần được tôn trọng do đó Ideas1000.vn cam kết bảo mật thông tin cá nhân, thông tin về mức độ quan tâm , không chia sẻ với bất kỳ bên thứ 3 nào nếu như chưa có sự cho phép của Bạn.

1.2. Sử dụng thông tin cá nhân

Ideas1000 sử dụng những thông tin mà Bạn cung cấp vào mục đích:

  • Chăm sóc khách hàng.
  • Nghiên cứu phát triển sản phẩm/dịch vụ.
  • Thông báo các thông tin mới đến Bạn ( chương trình khuyến mãi, kiến thức chăm sóc hoa – cây xanh, sản phẩm mới … )

1.3. Chia sẻ thông tin cá nhân

Bạn đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân trong các trường hợp sau:

  • Khi Ideas1000.vn nghi ngờ hoặc nhận thấy có sự gian lận gây tổn hại đến hệ thống, Ideas1000.vn có quyền cung cấp các thông tin của Bạn để điều tra.
  • Trường hợp có tranh chấp với bên thứ 3, Ideas1000.vn có trách nhiệm thông báo với Bạn và phối hợp với các bên có liên quan để giải quyết.
  • Khi Ideas1000.vn nhận được yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

2. Thông tin khác

  • Các điều khoản của Ideas1000.vn có thể thay đổi cho phù hợp hơn và có hiệu lực thay thế cho các bản trước đó.
  • Nếu Bạn muốn đóng góp ý kiến hãy liên hệ về cs@ideas1000.vn